Bal hesablanması

k - fənnlər üzrə kredit sayı b - fənnlər üzrə toplanılan bal
# k b
1
2
3
4
5
6
7

csbaku.biz / 2016 / Senan Badalov